Od czego zacząć?

Zanim przystąpisz do formalności, skontaktuj się z rodziną i przyjaciółmi, by w Twoim imieniu przekazali tę smutną nowinę dalej. Organizacja pogrzebu to duża odpowiedzialność, nierzadko stresująca, dlatego zadbaj o to by w tych najtrudniejszych chwilach był przy Tobie ktoś bliski.

Po pierwsze karta zgonu.

wzór karty zgonu

Kartę zgonu wystawia właściwy lekarz w zależności od miejsca i charakteru śmierci. Jeżeli śmierć nastąpiła w domu z przyczyn naturalnych: pierwsze co należy zrobić, to wezwać pogotowie. Po zbadaniu lekarz wystawia kartę zgonu. W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w wyniku wypadku lub przestępstwa przybyły na miejsce lekarz może skierować sprawę do zakładu medycyny sądowej, a termin ich odebrania należy skonsultować z policją lub prokuraturą. W takiej sytuacji kartę zgonu wystawia lekarz, który dokonał oględzin lub sekcji zwłok. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej kartę zgonu otrzymasz od lekarza oddziału szpitalnego. Karta zgonu wystawiana jest nieodpłatnie i tylko w jednym egzemplarzu przez lekarza stwierdzającego zgon. Na podstawie tego dokumentu, w Urząd Stanu Cywilnego zostanie wydany akt zgonu. W przypadku poronienia USC wystawia tylko akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. Nie jest wtedy wystawiany odpis aktu zgonu. Śmierć bliskiej osoby należy zgłosić w USC. Składa się tam wniosek o wystawienie aktu zgonu, który pozwala na uzyskanie zasiłku pogrzebowego i załatwienie spraw spadkowych oraz związanych z ubezpieczeniem.

Formalności, które możesz zlecić zakładowi pogrzebowemu lub zająć się nimi samodzielnie.

Jeśli jesteś już w posiadaniu karty zgonu, możesz skontaktować się z firmą pogrzebową, której pracownicy zabiorą ciało do chłodni. Przepisy obligują Cię do tego, by nie przetrzymywać osoby zmarłej w domu (maksymalny czas przetrzymywania ciała w domu to 72 godziny od stwierdzenia zgonu). Zakres usług firmy pogrzebowej powinien zatem być kompleksowy, począwszy od transportu zwłok (zarówno na terenie kraju, jak i zagranicą), przez przygotowanie ciała do wystawienia w sali pożegnań (mamy tutaj na myśli kosmetykę) i pochówku, aż po usługę kremacji i aranżację ceremonii pogrzebowej. Alternatywnie, organizacji pogrzebu możesz podjąć się samemu. Wówczas musisz zająć się przygotowaniem ciała w zakresie toalety, kosmetyki, makijażu i ubioru samodzielnie.

Uwaga! Renomowane zakłady pogrzebowe pomagają również odzyskać wysokie odszkodowania powypadkowe, w przypadku obrażeń ciała bądź utraty bliskiej osoby w wypadku.

Urząd Stanu Cywilnego.

Na zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca śmierci bliskiej Ci osoby w celu zgłoszenia zgonu masz 3 dni (jeżeli przyczyną zgonu była groźna choroba zakaźna, okres ten jest krótszy - 24 godziny). Obowiązek zgłoszenia mają w kolejności: małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, współlokatorzy zmarłego, osoby, które znalazły zwłoki lub świadkowie śmierci, administrator domu, w którym nastąpił zgon. Jeżeli do śmierci doszło w szpitalu, do zgłoszenia zobowiązany jest szpital. Pamiętaj jednak, że wniosek o wydanie aktu zgonu i tak będziesz musiał złożyć osobiście. Od 1 stycznia 2007 r. wydanie trzech pierwszych odpisów skróconych aktu zgonu jest bezpłatne. W urzędzie jesteś zobligowany do przedstawienia karty zgonu, dowodu osobistego zmarłego, książeczki wojskowej (gdy mężczyzna zmarł przed 50. rokiem życia) odpisu aktu urodzenia (jeżeli zmarło dziecko) oraz wypełnionego wniosku o wydanie 3 egzemplarzy odpisu skróconego aktu zgonu. Urzędnik zażąda też do wglądu naszego dowodu osobistego, a gdy wnosimy o wydanie aktu zgonu współmałżonka, może zechcieć zobaczyć również akt małżeństwa. Gdy śmierć nastąpiła w wyniku wypadku lub przestępstwa, a sprawą zajmują się organy ścigania, zabierzmy ze sobą informację na ten temat z prokuratury lub policji. Po odebraniu aktu zgonu z USC możesz udać się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu.

Pamiętaj! Zarówno parafie jak i firmy pogrzebowe pracują według odpowiedniego grafiku i może zdarzyć się, że termin i godzina którą ustalisz z księdzem może nachodzić na możliwości logistyczne firmy pogrzebowej, dlatego już podczas wizyty zapytaj księdza o alternatywną godzinę pogrzebu.

JM. LARWA | Firma Pogrzebowa
Marek Larwa
tel.: +48 603 916 525
e-mail:
Biuro Główne. Punkt Sprzedaży
ul. Polna 18, 23-400 Biłgoraj
tel.: +48 84 686 19 77, tel.: +48 603 916 525
e-mail:
Sala Pożegnań. Punkt Sprzedaży
ul. Lubelska 23A, 23-400 Biłgoraj
tel.: +48 84 686 19 77, tel.: +48 603 916 525
e-mail:
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!